OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Zapytanie Ofertowe

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 

Załączniki:

1_Regulamin udzielania zamówień

2_Zapytanie ofertowe Menadżer projektu wraz z nadzorem_TL

3_Umowa T.L

4_Formularz ofertowy – załącznik nr

5_Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

6_Oświadczenie wykonawcy – gr. kapitałowa – zał

7_Załacznik nr 5 – wykaz osób

8_Załacznik nr 6 – wykaz usług

9_Informacja RODO

 


 

Informacja z Otwarcia Ofert (17/06/2019)

 


 

Informacja o wyborze wykonawcy (18/06/2019)

 


Zapytanie Ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

1. Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowa_TL_06_2019

2. Umowa – załącznik nr 1

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 5 – wykaz osób

6. Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

7. Informacja RODO

Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wbudowanego

Audyt energetyczny budynku

 


Do dnia 18.07.2019r nikt się nie zgłosił by podjąć wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim

 


Tomaszów Lubelski, 12.08.2019r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Zalacznik-2

Zalacznik-3

Zalacznik-4

Zalacznik-5a

Zalacznik-7 audyt-energetyczny-budynku

Zalacznik-8 audyt-efektywnosci-elektrycznej

Informacja RODO


 

Informacja z Otwarcia Ofert (22/08/2019)

 


 

Informacja o wyborze wykonawcy (23/08/2019)