OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Zapytanie Ofertowe

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 

Załączniki:

1_Regulamin udzielania zamówień

2_Zapytanie ofertowe Menadżer projektu wraz z nadzorem_TL

3_Umowa T.L

4_Formularz ofertowy – załącznik nr

5_Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

6_Oświadczenie wykonawcy – gr. kapitałowa – zał

7_Załacznik nr 5 – wykaz osób

8_Załacznik nr 6 – wykaz usług

9_Informacja RODO

 


 

Informacja z Otwarcia Ofert (17/06/2019)

 


 

Informacja o wyborze wykonawcy (18/06/2019)