Tomaszów Lubelski, 08.10.2020r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

  1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2020 r.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
  3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”. należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, w Kancelarii do dnia 15.10.2020r., do godz. 10:00.

Ks. Grzegorz Chabros – Proboszcz Parafii

 

1 Zapytanie ofertowe 08.20.2020

2 Regulamin udzielania zamówień_Tomaszow

3 Załącznik nr 1 – projekt umowy wypelniony Tomaszów Lubelski

4 Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

5 Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy_Tomaszów

6 Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

7 Załacznik nr 5 – wykaz osób. Tomaszów Lubelski

8 Załacznik-nr-6-wykaz-robót

9 DOKUMENTACJA-TECHNICZNA-DO-PRZETARGU-30.06.2020

10 Audyt bez witraży_10.2020

11 Satrostwo-Tomaszow-zgoda

 


Do dnia 13.08.2020r nikt nie zgłosił oferty na wykonanie zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”

 


Tomaszów Lubelski, 04.08.2020r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

  1. Termin wykonania zamówienia – 31.10.2020 r.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
  3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:

 

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”. należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa   w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, w Kancelarii do dnia 13.08.2020r., do godz. 10:00.

Ks. Grzegorz Chabros – Proboszcz Parafii

2. Regulamin udzielania zamówień

3. Załącznik nr 1 – projekt umowy wypelniony

4. Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

7. Załacznik nr 5 – wykaz osób

8. Załacznik-nr-6-wykaz-robót

9, DOKUMENTACJA-TECHNICZNA-DO PRZETARGU 30.06.2020

10. Informacja RODO

11. Satrostwo-Tomaszow-zgoda

12. Zapytanie ofertowe

 

 


Do dnia 8.07.2020r nikt nie zgłosił oferty na wykonanie zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”

 


 

Tomaszów Lubelski, 30.06.2020r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul.
Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks
Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości
powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
1. Termin wykonania zamówienia – 31.10.2020 r.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu
ofertowym.
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim”. należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski, w Kancelarii
do dnia 08.07.2020r., do godz. 10:00.

Ks. Grzegorz Chabros – Proboszcz Parafii

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie na strone_internetową_Tomaszów

2. Regulamin udzielania zamówień_Tomaszow

3. Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 -_oświadczenie Wykonawcy_Tomaszów

5. Załącznik nr 4 -_Oświadczenie Wykonawcy_Tomaszów

6. Załacznik-nr-6-wykaz-robót

7. Zapytanie ofertowe

8. Projekt umowy

9. Informacja RODO_Tomaszów Lub

10. Starostwo Tomaszów – zgoda

11. Dokumentacja-techniczna 30-06-2020

 


 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Zapytanie Ofertowe

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 

Załączniki:

1_Regulamin udzielania zamówień

2_Zapytanie ofertowe Menadżer projektu wraz z nadzorem_TL

3_Umowa T.L

4_Formularz ofertowy – załącznik nr

5_Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

6_Oświadczenie wykonawcy – gr. kapitałowa – zał

7_Załacznik nr 5 – wykaz osób

8_Załacznik nr 6 – wykaz usług

9_Informacja RODO

 


 

Informacja z Otwarcia Ofert (17/06/2019)

 


 

Informacja o wyborze wykonawcy (18/06/2019)

 


Zapytanie Ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

1. Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowa_TL_06_2019

2. Umowa – załącznik nr 1

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 5 – wykaz osób

6. Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

7. Informacja RODO

Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wbudowanego

Audyt energetyczny budynku

 


Do dnia 18.07.2019r nikt się nie zgłosił by podjąć wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim

 


Tomaszów Lubelski, 12.08.2019r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Zalacznik-2

Zalacznik-3

Zalacznik-4

Zalacznik-5a

Zalacznik-7 audyt-energetyczny-budynku

Zalacznik-8 audyt-efektywnosci-elektrycznej

Informacja RODO


 

Informacja z Otwarcia Ofert (22/08/2019)

 


 

Informacja o wyborze wykonawcy (23/08/2019)