Adresaci
Naszą ofertę kierujemy do osób odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego w Polsce: przedsiębiorców, pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą, menedżerów, dyrektorów, osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowników.

Cele
• Promujemy model „moralnego menedżera” – bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych.
Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym.
• Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie.
• Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła.
• Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia.
• Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców.
• Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.

Miejsce spotkań:
Kościół Św. Józefa
ul. Paderewskiego 13 A
22-600 Tomaszów Lubelski

Terminy spotkań:
27.02, 20.03, 24.04, 29.05, 26.06, 25.09, 23.10, 27.11

Program spotkań:
Msza Święta o godz. 17.00, po niej wykład i dyskusja w sali na plebanii.

Numer kontaktowy:
609 234 257