Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:

  • Stół przykryty białym obrusem
  • Świece
  • Talerzyk z wodą święconą
  • Kropidło

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy również mogą przyjąć Komunię świętą w intencji chorego.