1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód nieusuwalnych.
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

* dowody osobiste,
* dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 6 miesięcy, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
* metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (jeżeli chrzest był w naszej parafii – nie trzeba),
* świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
* świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa (tzw. „nauki przedmałżeńskie), lub gdy ich brak – ksiądz wyda książeczkę do przygotowań oraz skieruje na katechezę
* wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Narzeczeni chcący zawrzeć związek małżeński powinni wraz ze świadkami pojawić się na Mszy Świętej wieczornej w dniu poprzedzającym uroczystość weselną (można wtedy skorzystać m.in. ze spowiedzi). Następnie udać się do kancelarii parafialnej w celu złożenia podpisów na stosownych dokumentach.

Dokumenty:

* zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,

* dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).