Historia naszej parafii rozpoczyna się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Decyzję o budowie kościoła pw. św. Józefa podjął ks. Stefan Wrzołek, proboszcz i dziekan w Tomaszowie Lubelskim. Uznał on, że mieszkańcy południowej części miasta mieszkają zbyt daleko od kościołów Najświętszego Serca Pana Jezusa i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Część miasta zwana „Parcelami” rozrastała się w szybkim tempie, co sprawiało, że oba kościoły stawały się przepełnione. W tych okolicznościach budowa nowego kościoła i utworzenie nowej parafii stawały się koniecznością.

Budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1986 r. Projektantem i kierownikiem budowy był mgr Zygmunt Nowak z Tomaszowa Lubelskiego. Jest on również projektantem kościołów w Szarowoli, Jezierni, Majdanie Górnym, a także wielu kościołów dawnej Diecezji Lubelskiej. Za pracę w budownictwie sakralnym otrzymał odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice”. Ówczesny proboszcz, ks. Stanisław Wrzołek starał się o pozwolenie na budowę, zgromadził również wiele materiałów budowlanych. Niestety w tym samym roku bardzo poważnie zachorował. Po ciężkiej chorobie zmarł 20 lipca 1987 r. Obowiązki prowadzenia parafii i budowania kościoła podjął miejscowy wikariusz, ks. Henryk Kulik, „prawa ręka” ks. Prałata Wrzołka. Z dniem 20 listopada 1987 r. został on rektorem Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego, a od 8 maja 1989 r. proboszczem parafii.

Poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła dokonał papież Jan Paweł II. Dokonał tego w czasie jego pobytu w Lublinie 9 lipca 1987 r. Poniżej treść znajdująca się na tablicy pamiątkowej:

„Kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem św. Józef poświęcony ręką papieża – Polaka Jana Pawła II – 9. 07.1987″.

Dzięki ofiarności parafian prace przy kościele postępowały w szybkim tempie. Na początku zbudowano tzw. „dolny” kościół w którym już 25 grudnia 1987 r. została odprawiona pasterka, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Lubelskiej ks. prof. Jan Śrutwa. Dokonał on również poświęcenia tej części kościoła. Od tego dnia regularnie odprawiane były Msze Święte i nabożeństwa. Do pracy duszpasterskiej przydzieleni byli księża mieszkający przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa: ks. Henryk Kulik – rektor, ks. Józef Rzechuła, ks. Władysław Borkowski, ka. Andrzej Wierciński.

25 grudnia 1989 r. ks bp Jan Śrutwa poświęcił dwa dzwony znajdujące się przy kościele. Zostały one ufundowane przez parafian. Większy – św. Józef – waży 350 kg. Znajduje się na nim napis: „Św. Józefie, Stróżu Świętej Rodziny opiekuj się rodzinami naszej parafii”. Dugi dzwon – Maryja – waży 220 kg, nosi imię Maryja, z napisem: „Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź”. Oba dzwony wykonano w Przemyślu przez „Firmę Felczyńskich. Zamontowane zostały 14 listopada 1989 r.

Budowa kościoła zakończyła się 25 grudnia 1990 r. W tym dniu poświęcenia kościoła dokonał ks. bp Jan Śrutwa. Od tego czasu regularnie odbywają się w nim Msze Święte oraz inne nabożeństwa.