Historia parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem świętego Józefa rozpoczyna się w latach 80 – tych ubiegłego wieku została erygowana Dekretem Biskupa Lubelskiego ks. prof. Bolesława Pylaka z dnia 8. 05. 1989. Poniżej przedstawiamy tekst Dekretu:

„Na większą chwałę Bogu Wszechmogącemu ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy kanonu 515 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego – przyp. wł.) erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem „św. Józefa” przy nowo budowanym kościele w Tomaszowie Lubelskim na „Parcelach” przez odłączenie terenu z parafii pw. „Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny” w Tomaszowie Lubelskim.

Nowa parafia obejmować będzie: południową część miasta z granicą przebiegającą od strony południowej ulicą Petera, ulicą Słowackiego, ulicą Siwa Dolina, wzdłuż osi jezdni oraz następujące miejscowości: Jeziernia, Łaszczówka, Pasieki, Rabinówka, kolonia Łaszczówka i Żyłka. Siedzibę nowej parafii ustanawiamy przy nowo budowanym kościele pod wezwaniem św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim.”

Dekret został podpisany przez ks. Bpa Bolesława Pylaka i kanclerza ks. Franciszka Przytułę. Zanim został wydany powyższy dokument, dnia 20. 11. 1987 r. powstał Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. św. Józefa. Obejmował tę samą część miasta i wioski podane w Dekrecie. Parafia liczyła około 6 tysięcy wiernych. Na terenie parafii znajdowały się:

  • cmentarz parafialny
  • szpital, w którym opieką duchową zajęli się księża pracujący przy parafii
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartosza Głowackiego
  • Zespół Szkół Techniczno – Rolniczych im. Macieja Rataja
  • Liceum Medyczne

Obecnie w skład parafii wchodzą: wieś Pasieki (kościół filialny), wieś Rabinówka oraz Tomaszów Lubelski (część od strony Bełżca) z ulicami: Aborowicza, Aleja Południowa Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Gen. „Bora” Komorowskiego, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Dąbrowszczaków, Gen. Hallera, Iwaszkiewicza, Jachymka „Wiktora”, Karpińskiego, Kraszewskiego, Kusocińskiego, Leśna, Lwowska, Moniuszki, Na Skarpie, Niepodległości, Norwida, Gen. Okulickiego, Paderewskiego, Partyzantów, Emilii Plater, Płońskiego, Podleśna, Pogodna, Poniatowskiego, Promienna, Prusa, Radosna, Rataja, Reymonta, Rolnicza, Roztocze, Rzemieślnicza, Sanitariuszek Polskich, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Słowicza, Sowińskiego, Staffa, Szarych Szeregów, Szkoci Dół, Ściegiennego, Tuwima, Konrada Wallenroda, Wańkowicza, Wilcza, Wojtkowiaka, Wyzwolenia, Zawadzkiego.

Parafia liczy 6670 wiernych.