Poniedziałek 9 listopada

Godz. 6.30 + Józefa Borowicza.

Godz. 7.00 + Fryderyka Leńczuka of. rodz. Heleniaków.

Godz. 17.00 + Feliksa Nocek w 2 r.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 9.

Godz. 17.00 + Mariannę Sawicką w 21 r., Antoniego w 4 r., Błażeja, Janusza Sawickich.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Godz. 17.00 + Marię Majdańską of. Sąsiedzi rodz. Chromców i Leńczuków.

Wtorek 10 listopada

Godz. 6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 7.00 + Ewę Lewko of. koleżanki z mężem.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 10.

Godz. 17.00 + Feliksa Grabek of. Artura i Angeliki z rodziną.

Godz. 17.00 + Zygmunta Chydy w 30 dz.

Godz. 17.00 + Stanisława Witkowskiego w 23 r., ++ z rodz. Witkowskich, Cymbałów.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Środa 11 listopada

Godz. 6.30 + Halinę Zielińską w 30 dz.

Godz. 7.00 + Bolesława Marynicza w 32 r., ++ z rodz. Maryniczów, Pleskaczów.

Godz. 11.00 Msza w intencji Ojczyzny

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 11.

Godz. 17.00 + Marię Kuks of. rodz. Rubacha i Szabatów.

Godz. 17.00 + Marcina Hałasę msza imieninowa, Jadwigę, Mariana Hałasów, Krystynę,

Adama Wawryców.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Czwartek 12 listopada

Godz. 6.30 + Natalię, Józefa Kłos, Genowefę, Jana Kordun, ++ z rodz. Kłosów, Kordunów.

Godz. 7.00 + Marię Majdańską of. koleżanek i kolegów nauczycieli emeryci ZS N4.

Godz. 17.00 + Stanisława Smyja of. chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 12.

Godz. 17.00 + Tadeusza Koper w 3 r., Władysława, Leokadię Koper, ++ z rodz. Koprów, Drążków.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Godz. 17.00 + Ks. Prof. Henryka Misztala of. Rodz. Cedrowskich i Wajdów.

Piątek 13 listopada

Godz. 6.30

Godz. 7.00 + Halinę Zielińską of. Burmistrza i Pracowników UM w TL.

Godz. 17.00 + Stanisława Wawrycę of. syna Dariusza.

Godz. 17.00 + Genowefę, Jana Walasek, Jana, Janinę Gozdek, Mariana Nowaka.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 13.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Godz. 17.00 + Edwarda Kuźniarza w 13 r.

Sobota 14 listopada

Godz. 6.30  + Henryka Kajtel of. Sąsiadów.

Godz. 7.00 + Zygmunta Chudy of. córki chrzestnej Agnieszki.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 14.

Godz. 17.00 + Tadeusza, Wandę Rojek, Rozalię, Stanisława Belinów, ++ z rodz. Rojków,

Belinów, dusze czyśćcowe.

Godz. 17.00 + Zdzisława Przytułę w 11 r., Mariannę, Andrzeja, Edwarda, Jana Kulasów,

Bronisława Rejmana.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 listopada

Godz. 8.00 + Stanisława Szczepankiewicza w 3 r., Zofię w 50 r., Wacława Gdańskich, Jana

Nowogrodzkiego, Janinę Obuchowską

Godz. 8.00 + Andrzeja Wojciechowskiego w 1 r., Eugeniusza, Katarzynę, Wandę

Wojciechowskich.

Godz. 9.30  O Boże błog., zdrowie, opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla członkiń

KŻR MB Pocieszycielki Strapionych.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 ++ Legionistów z LM przy Parafii Św. Józefa.

Godz. 13.00 + Sylwestra Budzyńskiego, ++ z rodz. Budzyńskich.

Godz. 17.00 + Michała Stechnij greg. 15.

Godz. 17.00 + Danutę Konieczną w 2 r.

Godz. 17.00 + Czesławę, Michała Chromców.