06 02 / 2021

Intencje mszalne od 8 do 14 lutego 2021 roku

Poniedziałek 8 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 8.

Godz. 7.00 + Walerię Maciejko of. Bratowej Bogusławy.

Godz. 17.00 + Mariannę Bogdanowicz w 10 r., Józefa, Bogdana, Anastazje Bogdanowiczów, ++ z rodz. Benderów.

Godz. 17.00 + Celinę Borowicz.

Godz. 17.00 + Wiesława Dynowskiego of. od Genowefy i Stanisława Bieszczadów.

Godz. 17.00 + Henryka Zajmę w 5 r, Eugenię Neć w 29 r, ++ z rodz. Neciów, Zajmów.

Godz. 17.30 + Stanisławę Pasieczną w 7 r.

Godz. 17.30 + Halinę Kalinowską w 30 dz.

 

Wtorek 9 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 9.

Godz. 7.00 + Grażynę Harbuz w 8 r, Janinę, Tadeusza, Emiliana Harbuzów.

Godz. 7.00    O Boże błog., opiekę MB w leczeniu niepłodności, o dar macierzyństwa dla Justyny.

Godz. 17.00 + Józefa Borowicza.

Godz. 17.00 + Józefa Duchalskiego.

Godz. 17.00 + Józefę Czekierda w 25 r, Emilie, Edwarda, Jana Gałków, Józefa Dawid.

Godz. 17.00 + Władysławę Romaniszyn w 2 r.

 

Środa 10 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 10.

Godz. 7.00 + Stanisława Eckera, ++ z rodz. Eckerów, Gabrysiów, Niechwiedowiczów.

Godz. 17.00 + Kazimierę Zatorska w 30 dz.

Godz. 17.00 + Janinę Harbuz of. sąsiadów syna.

Godz. 17.00 + Karola Podobe w 2 r, Henryka. ++ z rodz. Podobów.

Godz. 17.00 + Emila Kopra w r.

 

Czwartek 11 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 11.

Godz. 7.00   + Franciszka Iwanickiego of. Radka z rodz.

Godz. 17.00 + Zbigniewa Lal, Mirosławę, Edwarda Rosołowskich.

Godz. 17.00 + Celinę Borowicz.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę urodzinowa, Janinę, ++ z rodz. Zyzów.

Godz. 17.00 + Edwarda Wiśniewskiego w 30 dz.

 

Piątek 12 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 12.

Godz. 7.00 + Stanisławę Czarną of. od rodz. Piturów, Grzybów, Ostrykiewiczów.

Godz. 17.00 + Józefę Maciejko of. chrześnicy.

Godz. 17.00 + Franciszka Iwanickiego of. KŻR MB Miłosierdzia.

Godz. 17.00 + Halinę Kalinowską of od sąsiadów i znajomych.

Godz. 17.00 + Edwarda Wiśniewskiego of. rodz. Pacułów.

 

Sobota 13 lutego

Godz. 6.30 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 13.

Godz. 7.00 + Marię Momot of. od rodz. Krawczyków.

Godz. 17.00 + Genowefę Mróz w 12 r, Józefa Mroza, syna Józefa.

Godz. 17.00 + Franciszka Iwanickiego of. od sąsiadów.

Godz. 17.00 + Halinę Kalinowską of. od Koleżanek emerytek i rencistek ZNP.

Godz. 17.00 + Marię, Edwarda, Lucjana, Bogusława Hołodów, Michalinę, Stanisława Swachów.

 

NIEDZIELA  14  lutego

Godz. 8.00 + Mariję Sochan z domu Antał greg. 14.

Godz. 8.00 O zakończenie pandemii Koronovirusa of. od członkiń KŻR MB Królowej Rodzin.

Godz. 9.30 + Anielę, Jana, Henryka Gradów, ++ z rodz. Gradów, Malców.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Bolesława Głaza, Kazimierza Zakrzewskiego.

Godz. 13.00  O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictw Św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane  dla Ireneusza.

Godz. 17.00 + Józefę, Jana, Ryszarda Brodowskich, Janinę, Apolinarego, Jana Malinowskich,  ++ z rodz. Brodowskich, Malinowskich.

Godz. 17.00 + Daniela Pyca w 3 r., Władysława, Kazimierę, Elżbietę, Tadeusza Pyców,   Annę, Janusza Szlachtów.