Poniedziałek 4 października

Godz. 6.30 + Waleriana Podolaka greg. 4.

Godz. 6.30 O zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Krzysztofa w 50 r urodzin.

Godz. 7.00 + Annę Chmielewską of. Edwarda i Krystyny Wójtowicz z rodziną.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, zmarłych z rodz. Masłyków,

Dydaków, Wróblów, Pokrywków, Świstów, Gudzów.

Godz. 17.00 + Franciszka Iwanickiego of. rodz. Kuczków.

Godz. 17.00 + Franciszka Hałasę imieninowa.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 22.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 22.

Wtorek 5 października

Godz. 6.30 + Waleriana Podolaka greg. 5.

Godz. 6.30 + Ksawerego, Anielę Zielińskich, ++ z  rodz. Zielińskich, Serbów.

Godz. 7.00 + Jana Lal, Jana, Bronisławę Lal.

Godz. 17.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla Maksymiliana i Alana.

Godz. 17.00O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa i Siostry

Faustyny dla Mateusza w 35 r. urodzin i całej jego rodziny.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 23.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 23.

Środa 6 października

Godz. 6.30 + Władysława Dziurę, ++ z rodz. Dziurów, Bazańskich, Opłatowskich, Siecińskich, Sobińskich.

Godz. 7.00 + Łukasza Szarowolca w 10 r.

Godz. 7.00 + Jadwigę Grad of. Krystyny Szabat.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 24.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 24.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 6.

Czwartek 7 października

Godz. 6.30 + Wiesława Dynowskiego, Kamilę Juliana Gęborysów.

Godz. 7.00 + Teresę Liput of. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w TL.

Godz. 7.00     Za dusze czyśćcowe.

Godz. 17.00 + Sławomira, Jana, Kazimierę, Andrzeja Kierepków.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 25.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 25.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 7.

Piątek  8 października

Godz. 6.30 + Edwarda Wróbla of. rodziny.

Godz. 7.00 + Daniela Pyca urodzinowa, ++ z rodz. Pyców, Szlachtów, Ćwików.

Godz. 7.00 + Janinę, Stanisława Poźniak, Józefa Poźniaka.

Godz. 17.00 + Jana Lachowskiego w 30 dz.

Godz. 17.00 + Stanisława Krzeszowca, ++ z rodz. Krzeszowców.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 26.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 26.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 8.

Sobota 9 października

Godz. 6.30 + Waleriana Podolaka greg. 9.

Godz. 7.00 + Mieczysławę Grzywna urodzinowa.

Godz. 16.00   Msza ślubna.

Godz. 17.00 + Teodozję Ważną w 9 r., Mieczysława Ważnego, ++ z rodz. Ważnych, Leńczuk.

Godz. 17.00 + Annę Chmielewską of. rodz. Podobów.

Godz. 17.00 + Jana Obirka w 5 r., Cecylię, Ryszarda Obirków, Michała, Czesławę Chromców,

++ z rodz. Chromców, Obirków.

Godz. 17.30 + Janinę Zyza greg. 27.

Godz. 17.30 + Henryka Zyzę greg 27.

Godz. 17.30 + Halinę Zielińską.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10 października

Godz. 8.00 + Jana Kuźniarskiego w 11 r.

Godz. 8.00 + Waleriana Podolaka greg. 10.

Godz. 9.30 + Józefa Drążka w 32 r., ++ z rodz. Drążków, Dziubów.

Godz. 9.30 + Stanisławę w 26 r., Józefa Gąsiorów, ++ Gąsiorów, Nowosadów, Kuców, Korzanów.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Artura, Mieczysława Grabek.

Godz. 13.00 + Teresę Jęderuszko w 2 r.

Godz. 17.00 + Jadwigę Grad of. rodz. Nowaków.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 28.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 28.