03 03 / 2019

Poniedziałek 4 marca

Godz. 6.30 + Kazimierę Wróbel, Szczepana, Stefana Wróblów, ++ z rodz. Wróblów,

Jeruzalów.

Godz. 6.30   O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej

i wstawiennictwo Św. Józefa dla Daniela, Jarka i Krystyny z okazji urodzin.

Godz. 7.00 + Jana Majaka greg. 4.

Godz. 7.00 + Mariana Nieściora w 30 dz.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, ++ z rodz. Masłyków,

Dydaków, Wróblów, Pokrywków, Świstów, Gudzów.

Godz. 17.00    O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej

i wstawiennictwo Św. Józefa dla Aleksandra w 1 r. urodzin dla niego i rodziców.

Godz. 17.00   O Boże błog i potrzebne łaski dla Kuby w 18 r urodzin i całej rodziny.

Wtorek 5 marca

Godz. 6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 6.30 + Bolesława Kłodę w 24 r., Michała Babiarza, ++ z rodz. Kłodów.

Godz. 7.00 + Jana Majaka greg. 5.

Godz. 17.00 + Jana Wawerka w r., ++z  rodz. Wawerków.

Godz. 17.00 + Agnieszkę Hypiak of. pracowników WSK w TL.

Środa Popielcowa 6 marca

Godz. 6.30 + Jana Majaka greg. 6.

Godz. 6.30 + Grażynę Klimską w 1 r.

Godz. 9.30 + Leszka Urbana, Eleonorę. Heliodora Wełniaków, Katarzynę, Czesława Urbanów.

Godz. 9.30 + Władysławę Poniatowską w 12 r, Józefa, Józefa Poniatowskich, Zofię, Jana Kielarów.

Godz. 17.00 + Jana, Marię Czaplów, ++ z rodz Czaplów, Czechów.

Czwartek 7 marca

Godz. 6.30 + Jana, Józefę, Janusza, Mariana, Henryka Słobodów, Janine, Józefa

Zbigniewa Sapiehów.

Godz. 7.00 + Jana Majaka greg. 7.

Godz. 7.00  + Katarzynę Szałapską w 30 dz.

Godz. 17.00 + Marię Hałasa, ++ z rodz. Hałasów.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla  Jaśka w 20 r.

urodzin.

Piątek 8 marca

Godz. 6.30 + Genowefę Smyrską, ++ z rodz. Smyrskich, Drągów.

Godz. 6.30   O zdrowie dla Bartosza, Wojciecha, Leny, Józefa i Elżbiety.

Godz. 7.00 + Jana Majaka greg. 8.

Godz. 7.00 + Franciszkę i Andrzeja Małków.

Godz. 17.00 + Waldemara Zienkiewicza w 4 r, Jolantę Zienkiewicz, Krzysztofa Bilewicza.

Godz. 17.00 + Jana Puziuka, Paulinę, Edwarda, Leszka, Mieczysława Ratynów,

Józefa Lewandowskiego, Bożenę Łasocha.

Sobota 9 marca

Godz. 6.30 + Leszka Szalusia w 2 r., ++ z rodz. Szalusiów, Dziedziców.

Godz. 6.30 + Władysławę Romaniszyn w 30 dz.

Godz. 7.00 + Jana Majaka greg. 7.

Godz. 7.00 + Marzenę Czajka of.  Chrześniaka Adriana z rodzicami i rodzeństwem

Godz. 17.00 + Stefanię, Leonarda Kosteckich, Czesławę, Stanisława Kustrów, ++ z rodz.

Kosteckich, Kustrów.

Godz. 17.00 + Stanisława Banachiewicza of. KŻR MB Królowej Rodzin.

I NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU 10 marca

Godz. 8.00  + Jana Majaka greg. 10.

Godz. 9.30 + Lucjana Wójcika w 9 r., Helenę Wójcik w 30 dz., ++ z rodz Wójcików,

Malców.

Godz. 11.30   Za parafian.( w modlitwie wiernych: O Boże błog dla Tomasza w 12 r urodzin,

dla Wiesława z racji urodzin i całej rodziny).

Godz. 13.00 + Stanisława, Mariannę Fedyna, ++  z rodz. Fedynów, Walczyszynów, Osiaków,

Semczyszynów.

Godz. 17.00 + Mariannę, w 39 r., Jana Borowiczów.

Godz. 17.00   W intencji Ojczyzny.