29 09 / 2019

Poniedziałek 30 września

Godz. 6.30 + Aleksandra Ożgę greg. 26.

Godz. 6.30 + Marię Klus of. rodziny Suraj.

Godz. 7.00 + Stanisława, Janinę Poźniaków, Józefa, ++ z rodz. Pozniaków, Kurków.

Godz. 7.00 + Bartłomieja Dzirbę, ++ z rodz. Dzirbów, Borejczuków, Drożdzyków.

Godz. 17.00 + Marię Chmiel greg 30 ostatnia.

Godz. 17.00 + Bogumiłę Bobko of. przyjaciół.

Wtorek 1 października

Godz. 6.30 + Aleksandra Ożgę greg. 27.

Godz. 6.30 + Mieczysławę Grzywna of. pracowników PGKiM w TL.

Godz. 7.00 + Janinę Poźniak greg. 1.

Godz. 17.00 + Eugeniusza Wojciechowskiego w 24 r. Katarzynę Wojciechowską,

Władysława, Katarzynę, Zofię, Henryka, Mariana, Jana Kielarów.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego of. Inspektorzy Nadzoru Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Środa 2 października

Godz. 6.30 + Aleksandra Ożgę greg. 28.

Godz. 7.00 + Janinę Poźniak greg. 2.

Godz. 7.00 + Tadeusza Gniwek, Leokadię, Mariannę, Szymona Gniwek.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Danuty Świderek z racji imienin.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Bartłomieja 18 r,

rodzin, oraz o potrzebne łaski dla Marzeny i Radosława w 20 r. ślubu.

Czwartek 3 października

Godz. 6.30 + Bogumiłę Bobko of. znajomych.

Godz. 7.00 + Janinę Poźniak greg. 3.

Godz. 17.00 + Aleksandra Ożgę greg. 29.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Marty i Piotra w 30 r. ślubu.

Piątek 4 października

Godz. 6.30 + Aleksandra Ożgę greg. 30 ostatnia.

Godz. 7.00 + Janinę Poźniak greg. 4.

Godz. 7.00 + Karolinę Gemborys.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, ++ z rodz. Masłyków,

Dydaków, Wróblów, Pokrywków, Świstów, Gudzów.

Godz. 17.00 + Stanisława Borowicza of sąsiadów z ulicy Leśnej i Poniatowskiego.

Sobota 5 października

Godz. 6.30 + Mariannę Metzgier of. rodziny Harbuzów.

Godz. 6.30 + Marię Klus of. Bożeny Ciećko.

Godz. 7.00 + Janinę Poźniak greg. 5.

Godz. 7.00 + Stanisława Bełza.

Godz. 15.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Niny Lewko i całej rodziny.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Maksymiliana i Alana.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Blanki Podolak w 8 r. urodzin.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 6  października

Godz. 8.00 + Romana Kłosa w 3 r.

Godz. 8.00 + Janinę Poźniak greg. 6.

Godz. 9.30 + Wojciecha Turewicza w 11 r., Marię, Zdzisława, Kazimierza, Wiesławę,

Franciszka Panków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Jana Obirka w 3 r., Michała Chromca w 15 r., Cecylię Obirek, ++  z rodz.

Obirków, Chromców, Niedużaków, Podbornych.

Godz. 17.00 + Heriberta Goosens.

Godz. 17.00 + Jana Świętojańskiego.