02 01 / 2022

Poniedziałek 3 stycznia

Godz. 6.30 + Edwarda Wysockiego greg. 2.

Godz. 7.00 + Rafała Mireckiego.

Godz. 17.00 + Mieczysława Krawczyka w 20 r, Czesławę, ++ z rodz. Kuźniarzów.

Godz. 17.00 + Bożenę Markiewka z d. Iwaśko of. mamy.

Godz. 17.00 + Stefanię Tereszko of. od koleżanek z domu handlowego.

Godz. 18.00   Msza kolędowa w intencji mieszkańców ul. Paderewskiego, Szarych Szeregów, Wojtkowiaka,

Komorowskiego, Jachymka.

Wtorek 4 stycznia

Godz. 6.30 + Edwarda Wysockiego greg. 3.

Godz. 7.00 + Józefa, Zenona, Stanisławę Borkowskich.

Godz. 17.00 + Jana – Kazimierza Sobczyńskiego of. pszczelarzy z Roztoczańskiego Związku

Pszczelarskiego.

Godz. 17.00 + Janinę, Wojciecha Kielarów.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, ++ z rodz. Masłyków, Dydaków, Wróblów,

Pokrywków, Świstów, Gudzów, Rejmanów, Furmańczuków.

Godz. 18.00 Msza kolędowa w intencji mieszkańców ul. Szkoci Dół, Iwaszkiewicza, Płońskiego,

Reymonta, Baczyńskiego.

Środa  5 stycznia

Godz. 6.30 + Edwarda Wysockiego greg. 4.

Godz. 7.00 + Natalię, Józefa Kłosów, ++ z rodz. Kłosów, Gochów.

Godz. 7.00 + Eugeniusza Semczuka w 30 dz.

Godz. 17.00 + Bożenę Markiewka z d. Iwaśko of. siostry Wandy i brata Jacka z rodz.

Godz. 17.00 + Stefanię Tereszko of. rodz. Typków.

Godz. 17.00 + Jana – Kazimierza Sobczyńskiego of. rodz. Prochowiczów.

Godz. 18.00 Msza kolędowa w intencji mieszkańców ul. Okulickiego, Moniuszki, Rataja, Wańkowicza,

Niepodległości, Hallera.

Czwartek  6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego

Godz. 8.00 + Edwarda Wysockiego greg. 5.

Godz. 8.00 + Janinę Majda w 2 r.

Godz. 9.30 O Boże błog. opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Norberta w 34 r urodzin

i potrzebne łaski dla całej rodziny.

Godz. 9.30 + Janinę w 9 r., Ludwika, Jana, Barbarę Margolów, Mariana Stalskiego, Kazimierę Handziuk.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Tadeusza Pieprzowskiego w 8 r, Janinę, Józefa Pieprzowskich, Kazimierę,

Ryszarda Skrzyńskich.

Godz. 17.00 + Jerzego, Piotra Drej.

Godz. 17.00 + Antoniego w 57 r, Mariannę w 13r  Rachańskich, ++ Rachańskich, Grzeszczuków,

Dworniczaków, Basaków.

Piątek 7 stycznia

Godz. 6.30 + Edwarda Wysockiego greg. 6

Godz. 7.00 + Mariannę, Jana, Tomasza Probolów, Emilie, Stanisława, Bolesława, Katarzynę Buciorów.

Godz. 17.00 + Bolesława Skibę w r.

Godz. 17.00    O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla rodziny.

Sobota 8 stycznia

Godz. 6.30 + Edwarda Wysockiego greg. 7.

Godz. 7.00  + Józefa Błahutę, ++ Blachutów, Doboszów, Rybińskich, Pięknych.

Godz. 7.00 + Zenona Borkowskiego w 18 r.

Godz. 17.00 + Mariana w 20 r., Anielę, Andrzeja Śrutów, Weronikę, Mariannę,

Józefę, Jana Ćmielów, Agnieszkę, Marcina Mazurków.

Godz. 17.00 + Krystynę, Edwarda Gdańskich.

Godz. 17.00    O łaskę jedności i wzajemnego zaufania w rodzinach: Cuchów, Antoniuków, Ożgów.

Godz. 18.00  Msza kolędowa w intencji mieszkańców ul. Rolniczej, Zacisze, Wschodniej, Lazurowej, Prostej, Jasnej, Rolniczej 15 Blok, Rolniczej 16 Blok, Rolniczej 28 Blok.

NIEDZIELA  9  stycznia ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Godz. 8.00  + Edwarda Wysockiego greg. 8.

Godz. 8.00 + Marcina, Józefę, Jadwigę, Stanisława Kawków.

Godz. 9.30  O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Edyty z racji  urodzin,

o potrzebne łaski i dary Ducha Św.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Sabinę Bujnowską w 34 r, Alicję, Jerzego Bujnowskich.

Godz. 13.00 + Barbarę, Ludomira Gałkowskich, Wincentynę Loll.

Godz. 17.00    O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Janiny z okazji 80 rocznicy

urodzin  i Jakuba z okazji 7 rocznicy urodzin.