Poniedziałek 27 grudnia

Godz. 6.30 + Bolesława Wróbla of. rodz. Gęślów, Sokalskich, Szelągów, Masłyków, Kiszczuków.

Godz. 9.30   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Barbary i Sylwestra w 35 r., ślubu, oraz dla całej rodziny.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Józefy i  Janusza w 40 r. ślubu.

Godz. 17.00 + Konrada Harbuza w 9 r.

Godz. 17.00 + Jana Obirka, Cecylię, Ryszarda Obirków, Michała, Czesławę Chromców.

Godz. 17.00 + Kazimierę Dziedzic w 25 r., Józefa Dziedzica, ++ z rodz. Kramarczuków,

Dziedziców, Wawrętych.

Wtorek 28 grudnia

Godz. 6.30 + Rafała Mireckiego.

Godz. 7.00 + Jana Lachowskiego of. sąsiadów.

Godz. 17.00 + Andrzeja Makucha w 18 r.

Godz. 17.00 + Anastazję, Jana, Stanisława, Bronisława, Feliksa Grabków.

Godz. 17.00 + Teresę Liput of. córka Aniela.

Godz. 17.00 + Mariannę Wajda w 8 r., Józefa, Franciszka w 30 r., Antoniego Cyc.

Środa 29 grudnia

Godz. 6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 7.00 + Marię Ornarowicz w 2 r., Bronisława Ornarowicza,  ++ z rodz. Ornarowiczów,

Stryjeckich.

Godz. 7.00 + Leszka Chojnackiego w 30 dz.

Godz. 17.00 + Bogdana Siomę of trzech sióstr.

Godz. 17.00 + Mirosławę Marczuk of . wychowanków i uczniów klasy VIII A z lat

1978 – 1982

Godz. 17.00 + Jana Lachowskiego of. Nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły

Podstawowej w Miączynie.

Czwartek 30 grudnia

Godz. 6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 6.30 + Annę Jasińską w 5 r, Franciszka w 46 r.

Godz. 7.00 + Danutę Kłos w 30 dz.

Godz. 17.00 + Stanisława Leńczuka w 30 r., Bronisława, Janinę Leńczuków, Wiktorię,

Józefa Przednowków.

Godz. 17.00 + Stefanię Szwerc w 11 r, Michała Szwerca.

Godz. 17.00 + Bartłomieja Dzirbę, ++ z rodz. Dzirbów, Drożdzyków, Borejczuków.

Godz. 17.00 + Władysława Seredę of. Mieszkańców Przeorska.

Piątek 31 grudnia

Godz. 6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 6.30  + Stefanię Grad w r

Godz. 7.00 + Bożenę Markiewka z d. Iwaśko of. rodz. Mazurków.

Godz. 17.00 + Józefa, Stefanię Wiśniewskich.

Godz. 17.00 + Stefanię, Krzysztofa, Szczepana Sidor, Albinę, Grzegorza Wołoszyn, Rafała,

Łukasza Kalawskich.

Godz. 17.00 + Bogdana Siomę of. Marii Sendeckiej i Zofii Siomy.

Sobota 1 stycznia

Godz. 8.00 + Grażynę Pacuła w 4 r.

Godz. 8.00 + Mieczysława Raczkiewicza w 10 r..

Godz. 9.30 + Franciszka Iwanickiego w 1 r., Jakuba Iwanickiego of. żony.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Mieczysławę Grzywna imieninowa.

Godz. 13.00 + Mieczysława Kuśmierza z racji imienin.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Mieczysławy w 50 r. urodzin of. dzieci.

II NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM 2 stycznia

Godz. 8.00 + Wiesława Wolanina.

Godz. 8.00 + Dariusza Kaniowskiego of. Piotra i Małgorzaty.

Godz. 9.30 + Edwarda Wysockiego greg. 1.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Mieczysława imieninowa, Artura Grabek.

Godz. 13.00 + Juliana Zaburko w 12 r.

Godz. 17.00 + Zofię Duchalską w 21 r., Eugeniusza Duchalskiego w 18 r.,

++ z rodz. Duchalskich, Witkowskich, Maciejków, Stanisława Świderka.

Godz. 17.00 + Jana – Kazimierza Sobczyńskiego w 30 dz.