26 01 / 2020

Poniedziałek 27 stycznia

Godz. 6.30 + Eugenię Wronka w 11 r., Emiliana, Edwarda, Zofię, Michała Wronków,

Mariannę, Władysława Krawczyków, Jana, Paulinę, Kazimierę Romańczuków.

Godz. 7.00 + Marię Ornarowicz of. Marii Kuks, Kazimiery Barteckiej.

Godz. 17.00 + Zofię Gawron greg.27.

Godz. 17.00 + Karolinę Piechnik w 9 r., Antoniego Piechnika, ++z rodz. Piechników,

Miszczyszynów.

Wtorek 28 stycznia

Godz. 6.30 + Władysława Bartosiewicza w 30 dz., ++ z rodz. Bartosiewiczów, Sochanów,

Parolów, Szymańskich.

Godz. 7.00 O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Mariusza.

Godz. 17.00 + Zofię Gawron greg.28.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Katarzyny, Przemysława Ireneusza.

Środa 29 stycznia

Godz. 6.30

Godz. 7.00 + Andrzeja Fałkowskiego w 30 dz.

Godz. 7.00 + Kazimierz, Jadwigę Paździorek w r.

Godz. 17.00+ Zofię Gawron greg.29.

Godz. 17.00 + Mieczysława Ważochę w 30 dz.

Czwartek 30 stycznia

Godz. 6.30

Godz. 7.00 + Bartłomieja Dzirbę, ++z rodz. Dzirbów, Drożdzyków, Brorejczuków.

Godz. 7.00 + Józefa Krupę w 15 r., ++ z rodz. Krupów, Hałasów.

Godz. 17.00 + Zofię Gawron greg.30 ostatnia.

Godz. 17.00 + Andrzeja Wojciechowskiego of. Marii i Marka Grabek z rodziną.

Piątek 31 stycznia

Godz. 6.30 + Leokadię Torbiak w 1 r., Władysława, Leokadię, Irenę Torbiaków, Jana, Anielę

Wolanin, Jana Raczkiewicza.

Godz. 6.30 + Danielę Krawczyk w 30 dz.

Godz. 7.00

Godz. 17.00 + Tadeusza Drzała w 6 r.

Godz. 17.00 + Sławomira Sawkę w 5 r., z rodz. Sawków, Drelichów.

Sobota 1 lutego

Godz. 6.30

Godz. 7.00 + Bronisława Ornarowicza greg.1.

Godz. 17.00 + Mariannę Gozdek w 20 r., Pawła, Stanisława Gozdek.

Godz. 17.00 + Wiesława Wójcika greg.1.

Godz. 17.00 + Sylwestra Muchę w 7 r., ++ z rodz. Muchów, Frąców.

NIEDZIELA  2 lutego ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Godz. 8.00 + Wiesława Wójcika greg.2.

Godz. 8.00 + Bronisława Ornarowicza greg.2.

Godz. 9.30 + Reginę Lewicką w 2 r. odejścia do Pana.

Godz. 9.30 + Wojciecha Turewicza w 12 r., Mariannę, Zdzisława, Kazimierza, Wiesławę

Panków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Ignacego, Michalinę Karwanów, ++ z rodz. Karwanów, Kowalskich.

Godz. 13.00 +Marię, Juliana Wiglusz.

Godz. 17.00 +Teresę Wiciejowską, Feliksa Klecha.

Godz. 17.00 + Marię Czapla, ++ z rodz. Czaplów, Czechów, Furmanów.