Intencje mszalne od 26 sierpnia do 1 września 2019 roku

Poniedziałek 26 sierpnia UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

Godz. 6.30 + Józefę Nowosielecką w 23 r., Jana Nowosieleckiego.

Godz. 7.00 + Adolfa Czeredereckiego greg. 26.

Godz. 17.00 + Janinę Pieprzowską w 28 r., Tadeusza Pieprzowskiego, Józefa

Pieprzowskiego, Mariannę, Jakuba Kowalskich, Kazimierę, Ryszarda

Skrzyńskich.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego of. od sąsiadów Chmiel i wiśniewskich.

Godz. 17.00 + Halinę, Jana Rechul. Ofiara od wnuków.

Godz. 17.00 + Artura Grabka.

 

Wtorek 27 sierpnia

Godz. 6.30 + Jana Lal w 2 r., Bronisławę, Jana Lal.

Godz. 7.00 + Adolfa Czeredereckiego greg. 27.

Godz. 17.00 + Anitkę Nowosad w 29 r.

Godz. 17.00 + Mariję Sochan w 30 dz.

Godz. 17.00    Błagalna o Boże błog, opiekę MB, zdrowie oraz potrzebne łaski do przemiany,

nawrócenia i uzdrowienia dla syna. O złamanie mocy zła w jego życiu.

 

Środa 28 sierpnia

Godz. 6.30 + Eugeniusza Zająca w 12 r., Danutę Zając w 3 r., Jana, Józefę Jabłońskich.

Godz. 7.00 + Adolfa Czeredereckiego greg. 28.

Godz. 17.00 + Waldemara Borkowskiego w 12 r., ++ z rodz. Borkowskich, Kuleszów.

Godz. 17.00 + Edwarda Gnapa, Augusta Drzewosza.

Godz. 17.00 + Jana Perzyńskiego, Janinę Iwanicką w 29 r, Kacpra Iwanickiego, ++ z rodz.

Perzyńskich, Iwanickich, Litwińczuków.

 

Czwartek 29 sierpnia

Godz. 6.30

Godz. 7.00 + Adolfa Czeredereckiego greg. 29.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Barbary i Artura w 10 r., ślubu, o potrzebne łaski dla całej rodziny.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego. Of. firmy Drogowiec z Dębicy.

Godz. 17.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla Hanny w 5 r urodzin,

Mikołaja, Jagody, Miłosza.

 

Piątek 30 sierpnia

Godz. 6.30 + Krystynę Łozowską w 1 r.

Godz. 7.00 + Marię Ruta w 9 r., Zbigniewa, ++ z  rodz. Rutów, Lachowskich.

Godz. 17.00 + Adolfa Czeredereckiego greg. 30 ostatnia.

Godz. 17.00 + Andrzeja Grunę w 30 dz.

Godz. 17.00 + Marię Gumuła – Lal w 30 dz.

 

Sobota 31 sierpnia

Godz. 6.30 + Helenę Wicijewską w 1 r. odejścia do Pana of rodzeństwa i dzieci.

Godz. 7.00 + Władysławę Michalską w 12 r., ++ z rodz. Kargolów, Michalskich.

Godz. 15.00   Msza ślubna.

Godz. 16.00   Msza ślubna.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Anny i Wiesława w 20 r.

Godz. 17.00 + Józefa Łasochę w 8 r., ++ z rodz. Łasochów, Barańskich, Koprów, Woźniców.

Godz. 17.00 Romana Płońskiego of. Łukasza Pas z Dębicy.

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 1 września

Godz. 8.00 + Marię Chmiel greg 1.

Godz. 8.00 + Ryszarda w 25 r., Marię w 6 r., ++ z rodz. Czaplów, Dublańskich.

Godz. 9.30 + Wojciecha Turewicza, Marię Zdzisława, Kazimierza, Wiesławę, Franciszkę Panków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Leszka Frykowskiego w 1 r.

Godz. 13.00 + Mieczysława Mazurkiewicza.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Wioletty i Piotra Werigo w 20 r., ślubu oraz dla Barbary i Grzegorza w 10 r. ślubu.