Poniedziałek  19 września 

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 19.

Godz. 6.30 + Jadwigę w 1 r., Danutę w 18 r. Janinę, Stanisława ++ z rodz. Brodowskich,

Janinę, Zbigniewa Goniowskich

Godz. 7.00 + Edwarda Wróbla greg 19.

Godz. 7.00 + Weronikę Krawczyk.

Godz. 17.00 + Bronisława Sobczuka greg 19.

Godz. 17.00 + Marię Gałczyńską w 20 r., Jana, Weronikę, Zdzisława, Grażynę Wacko, Mariana, Walerię Kawków.

Godz. 17.00 + Karolinę Zwolakiewicz w 37 r.

Wtorek  20 września

Godz. 6.30 + Tadeusza Celej w 10 r.

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 20.

Godz. 7.00 + Edwarda Wróbla greg 20.

Godz. 7.00 + Stanisława Ogórka of. rodz. Kuśmierzów.

Godz. 17.00 + Bronisława Sobczuka greg 20.

Godz. 17.00 + Kazimierę Wróbel w 4 r., Szczepana, Stefana, ++ z rodz. Wróblów, Jeruzalów.

Godz. 17.00 + Marka Lewandowskiego w 38 r.

Środa 21 września

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 21.

Godz. 6.30  O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Beaty Brzezickiej z okazji urodzin of. rodziców

Godz. 7.00 + Edwarda Wróbla greg 21.

Godz. 7.00 + Adama w 18 r, Helenę, Zdzisława, Mikołaja, Genowefę, Feliksa Bajwoł.

Godz. 17.00 + Bronisława Sobczuka greg 21.

Godz. 17.00 + Mariana Ostrykiewicza of. od rodz. Janiuków i Późniaków.

Godz. 17.00 O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa, dary Ducha Św. dla Edyty w nowej pracy.

Czwartek 22 września

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 22.

Godz. 6.30 + Henryka Hawryluka w 6 r

Godz. 7.00 + Edwarda Wróbla greg 22.

Godz. 7.00 + Feliksę Kielar of. od rodz. Kłoczkowskich.

Godz. 17.00 + Henryka Joniec of. od policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w TL.

Godz. 17.00 + Mieczysława Gajewskiego of. od żony.

Godz. 17.00 + Czesławę Skroban of. od sąsiadów z ul. Dmowskiego

Godz. 17.30 + Bronisława Sobczuka greg 15.

Piątek 23 września 

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 23.

Godz. 6.30  O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa, dary Ducha Św. dla rodz. Zielińskich.

Godz. 7.00 + Edwarda Wróbla greg 23.

Godz. 7.00 + Piotra Guza

Godz. 17.00 + Bronisława Sobczuka greg 23.

Godz. 17.00 + Ewę Lewko w 2 r., ++ z rodz. Lewków, Jana Łuszczyka

Godz. 17.00 + Wiesława Tokarza w 21 r, Elżbietę, Sławomira Tokarzów.

Sobota 24 września

Godz. 6.30 + Stanisławę Choduń greg 24.

Godz. 7.00 + Wojciecha, Karolinę, Barbarę, ++ z rodz. Księcikowskich, Jędruszczaków.

Godz. 7.00 O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa, dary Ducha Św. dla Ady w 2 r. urodzin.

Godz.17.00 O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa, dary Ducha Św. dla Piotra i Urszuli w 35 r ślubu.

Godz. 17.00 + Czesławę Skroban of. od emerytów z Powiatowego Urzędu Pracy.

Godz. 17.00  O Boże błog., opiekę Maryi, dary i owoce Ducha Świętego oraz łaski potrzebne

do przemiany i uzdrowienia dla dzieci i rodzin objętych modlitwą w Róży Różańcowej Rodziców.

Godz. 17.30  + Bronisława Sobczuka greg 24.

Godz. 17.30 +  Edwarda Wróbla greg 24.

Godz. 17.30 + Janusza Łagowskiego of. od koleżanek Marysi z POZ ul . Zamojska.

XXVI NIEDZIELA  25  września 

Godz. 8.00 + Edwarda Wróbla greg 25.

Godz. 8.00 + Bronisława Sobczuka greg 25.

Godz. 8.00 + Stanisławę Choduń greg 25.

Godz. 9.30 + Stanisława w 10 r, Elżbietę Gąsior, ++ Gąsiorów, Nowosadów, Kuców, Korzanów.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Kazimierza Biczaka w 11 r., ++ Franciszkę, Piotra Biczaków

Godz. 13.00 + Tadeusza, Piotra, Feliksa, Anastazję Tereszków, Jana, Katarzynę, Mirosławę, Józefa

Andrzeja Majdaników, Emilię, Władysława Badurów

Godz. 17.00 + Antoniego Niedużaka w 30 r, Helenę Niedużak, ++ z rodz. Niedużaków, Tarczoniów.

Godz. 17.00 + Stanisława Małkę w 1 r, Franciszkę, Andrzeja Małków, Jana, Katarzynę Podbornych.