17 07 / 2022

Poniedziałek 18 lipca

Godz. 6.30 + Edwarda, Wiesława, Tomasza, Janinę Wolanin.

Godz. 7.00 + Bronisława Krawiec of. od uczestników pogrzebu.

Godz. 7.00 + Feliksę Kielar of. od sióstr ciotecznych.

Godz. 17.00 + Urszulę Koproń.

Godz. 17.00 + Grażynę, Kazimierza Orłowskich, ++ z rodz. Jasnowskich, Orłowskich.

Wtorek 19 lipca

Godz. 6.30 O nawrócenie.

Godz. 7.00 + Marię, Edwarda Majdaników, Jana, Bronisławę  Wlaź.

Godz. 7.00 + Janusza Łagowskiego of. od Krystyny Borek, rodz. Bartosików, Szymaników z Tarnogrodu.

Godz. 17.00 + Stefanię w 26 r, Mariannę, Kazimierza Krawczyków.

Godz. 17.00 + Bogusławę Różycką w 30 dz.

Godz. 17.30 + Marię Podborną w 10 r, Edwarda.

Środa 20 lipca

Godz. 6.30   O Boże błog, opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Zofii Milo w 88 r urodzin.

Godz. 7.00 + Stanisława Baraniaka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 7.00 + Grzegorza Sendeckiego of. od dzieci z mamą.

Godz. 17.00 + Sestinę Vila Glori, Reno Glori.

Czwartek 21 lipca

Godz. 6.30 + Stanisława Stadnickiego of. od Ireny Kuźniarz z rodz.

Godz. 7.00 + Czesławę Skroban of. od LM przy par. Św. Józefa w TL.

Godz. 17.00 O Boże błog, opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Ks. Henryka Kulika z racji imienin.

Godz. 17.00 + Henryka Mikułę of. od pracowników SzP w Pasiekach.

Piątek 22 lipca

Godz. 6.30 + Stanisława Stadnickiego of. od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów.

Godz. 7.00   O Boże błog, opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Filipa w r urodzin.

Godz. 7.00 + Andrzeja Bałabuch of. od sąsiadów z ul. Reymonta.

Godz. 17.00 + Krystynę Galas w 30 r, Feliksa Galasa, ++ z rodz. Galasów, Cichoniów.

Godz. 17.00 + Feliksa Swatowskiego w 40 r, Stanisława Swatowskiego, Stanisława Depko, ++ Swatowskich, Działów.

Sobota 23 lipca

Godz. 6.30 + Stanisława Stadnickiego of. od chrzestnego Stanisława z rodz.

Godz. 7.00 + Helenę Gliniak w 8 r, Jana Gliniaka, Andrzeja, Józefę Turczaników, Jana, Anielę Zadwornych.

Godz. 7.00 + Janusza Łagowskiego of. od córki Agnieszki, syna Krzysztofa z rodz.

Godz. 16.00  Ślub

Godz. 17.00 O Boże błog, opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Iwony z racji urodzin i dla całej rodziny.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  24 lipca

Godz. 8.00 + Szymona w r, Stanisławę, Zbigniewa, Jana Typków.

Godz. 8.00 + Danutę Wójtowicz w 30 dz.

Godz. 9.30  O Boże błog, opiekę MB, wstawiennictwo Św. Józefa, zdrowie i potrzebne łaski dla Bogdana i Heleny

z racji 40 r ślubu.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 17.00 + Tadeusza Tereszko w 5 r.

Godz. 17.00   O Boże błog, opiekę MB, wstawiennictwo Św. Józefa, zdrowie i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Słonecznej.