13 03 / 2020

Poniedziałek 16 marca

Godz. 6.30 + Emilię Malec w 1 r., Jana Malec.

Godz. 7.00 + Alicję, Radosława Małyszek, Janusza Sawickiego, ++ z rodz. Sawickich,

Małyszków i rodzin spokrewnionych.

Godz. 17.00 + Marię Klus greg. 16.

Godz. 17.00 + Andrzeja Wojciechowskiego of.  Pracowników SVZ dział kontroli Jakości

i Logistyki.

Godz. 17.00 + Władysława Bender of. od Sióstr z Domu Generalnego.

Wtorek 17 marca

Godz. 6.30 + Wiktora Tempes w 23 r., ++ z rodz. Tempesów.

Godz. 7.00 + Edwarda Wysockiego of. sąsiadów.

Godz. 17.00 + Marię Klus greg. 17.

Godz. 17.00 + Stanisławę Kulę w 7 r.

Godz. 17.00 + Jan Mruka of. Pracowników Przedszkola Nr. 5 w TL.

Środa 18 marca

Godz. 6.30 + Józefa Błahutę.

Godz. 7.00 + Marię Klus greg. 18.

Godz. 17.00 + Jana w 48 r., Józefę Karwan, ++ z rodz. Karwanów, Wiśniewskich.

Godz. 17.00 + Michała Szabata w 19 r., Romanę Szabat.

Godz. 17.00 + Władysława Kupicz w 4 r., Annę Kupicz, Bronisława, Paulinę, Teofila Kupicz.

Czwartek 19 marca Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca MNP

Godz. 6.30 + Marię Klus greg. 19.

Godz. 9.30   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Bogdana z racji

imienin.

Godz. 12.00   SUMA ODPUSTOWA

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Ks. Józefa

z racji imienin.

Godz. 17.00 + Macieja Kozyrę w 13 r., Anastazję, Jana, Karolinę Muła, Jana.

Godz. 17.00 + Józefa Górnika, ++z rodz. Górników, Witkowskich.

Godz. 17.00 + Paulinę Drążek w 6 r., ++ z rodz. Drążków, Dziubów.

Piątek 20 marca

Godz. 6.30 + Franciszka Kielar w 14 r.

Godz. 7.00 + Augustyna Obedrę w 20 r., Michała, Zofię Oberda, Czesławę Pakuła, Wojciecha

Kawalca, Stanisławę, Henryka Kawalców.

Godz. 17.00 + Marię Klus greg. 20.

Godz. 17.00 + Stanisława Pisklaka w 1 r.

Godz. 17.00 + Janinę Krzysiak w 15 r., Jana Krzysiaka w 38 r., Zuzannę Kotyrę w 9 r.

Sobota 21 marca

Godz. 6.30 + + Jan Mruka of. rodz. Jędrzejewskich, Leńczuków, Nocków.

Godz. 7.00 + Władysława Bendera of. od Sióstr z Domu Generalnego.

Godz. 17.00 + Marię Klus greg. 21.

Godz. 17.00 + Andrzeja Wojciechowskiego of. Pracowników SVZ dział kontroli Jakości

i Logistyki.

Godz. 17.00 + Czesława Prusa, Wojciecha, Bogumiłę Stypko, ++ z rodz. Prusów,

Biszczaników, Stypków, Putków.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 22marca

Godz. 8.00 + Józefa Gąsiora z racji imienin, Stanisławę, ++ z rodz. Gąsiorów, Kuców,

Nowosadów, Korzanów.

Godz. 8.00 + Władysława, Stanisławę Gęborysów, ++ z rodz. Gęborysów, Miszczyszynów.

Godz. 9.30 + Janinę, Andrzeja, Julię, Andrzeja Caryków, Kazimierza, Anielę, Józefa,

Mariana Gardiasów, Annę, Wawrzyńca Gałanów.

Godz. 9.30 + Marię Klus greg. 22.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Tadeusza Budzyńskiego, Tadeusza Najdę, ++ z rodz. Budzyńskich, Najdów.

Godz. 13.00 + Artura, Mieczysława Grabek.

Godz. 13.00 + Stefanię w 6 r., Józefa w 16 r., ++z rodz. Kwiatkowskich, Kędrów.

Godz. 17.00 + Teresę Urbanowicz w 4 r.

Godz. 17.00 + Elżbietę Burzyńską w 4 r., Wiesława, Mieczysława, Jana, Franciszkę

Raganów, Julię, Andrzeja Kupicz.