Wielki Poniedziałek 15 kwietnia

Godz. 6.30 + Annę, Marcina, Jana, Władysława, Władysławę z rodz. Jastrząb, Mariannę,

Jana Skorupskich.

Godz. 6.30 + Krystynę Romańczuk w 30 dz.

Godz. 7.00 + Reginę Małkę of. sąsiadów z ul. Komorowskiego.

Godz. 7.00 + Stanisława Drewniaka of sąsiadów z ul. Paderewskiego.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 15.

Godz. 17.00 + Alfredę Parnicką w 4 r., Henryka Parnickiego, Stanisławę, Jana, Czesława,

Ryszarda Cyców, ++ z rodz. Parnickich.

Wielki Wtorek 16 kwietnia

Godz. 6.30 + Marka w 49 r., Jadwigę, Wacława Zagraba.

Godz. 6.30   Dziękczynna w 26 r. ślubu Józefa i Haliny z prośba o Boże błog.

dla Mateusza i Pawła.

Godz. 7.00  + Annę w 20 r., Michała w 11 r., Pasztów, Janinę, Jana Barteckich.

Godz. 7.00 + Stanisława Drewniaka of sąsiadów z ul. Paderewskiego.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 16.

Godz. 17.00 + Eugeniusza Krawczyka w 13 r., Michała, Katarzynę, Mariana Krawczyków,

Edwarda, Macieja, Anastazję Gałanów, ++ z rodz Krawczyków, Gałanów.

Wielka Środa 17 kwietnia

Godz. 6.30 + Mariusza Milo w 9 r. Franciszka Milo.

Godz. 7.00 + Marię Wnukowską greg. 17.

Godz. 7.00 + Wacława Kurzempę, Annę, Józefa Bożek.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

p. Kościelnego z racji imienin.

Wielki Czwartek 18 kwietnia MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Godz. 17.00 + Stanisława Budkę w 32 r., Józefa, Anastazję, Antoninę Budków, Jana,

Katarzynę Żuk.

Godz. 17.00  + Wacława Stańczyka, ++ z rodz. Stańczyków, Jakubowskich, Telepanów,

Mariusza Żymirskiego.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 18.

Godz. 17.00 + Jolantę, Waldemara Zienkiewiczów, Krzysztofa Bilewiczów.

Godz. 17.00   W intencji wszystkich należących do Apostolatu Margaretka, którzy podjęli

wezwanie modlitwy za kapłanów O Boże błog. dla nich i ich rodzin, obfitość

łask, dar wytrwania w podjętym przyrzeczeniu, opiekę Maryi Matki Kościoła

i wstawiennictwo Św. Józefa.

Wielki Piątek 19 kwietnia LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

Godz. 16.00 DROGA KRZYŻOWA

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO PIĄTKU

Sobota 20 kwietnia WGILIA PASCHALNA

POŚWIĘCENIE POKARMÓW: 8.00;  9.00; 10.00; 11.00; 12.15 transmisja w KRZ; 16.00

RABINÓWKA: 10.00;  PASIEKI: 10.00

Godz. 19.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Natalii w 4 r. urodzin, Marii, Zdzisława.

Godz. 19.00 + Marię Wnukowską greg. 19.

Godz. 19.00 + Stanisława, Józefa Gąsiorów, ++ z rodz. Nowosadów, Korzanów, Kuców.

Godz. 19.00 + Cecylię Obirek w 12 r., Jana Obirka, Michała Chromca, ++ z rodz. Obirków,

Niedużaków, Podbornych.

Godz. 19.00 + Franciszka, Władysławę, Mariannę Nowosieleckich, ++ z rodz.

Nowosieleckich, Łasochów.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21 kwietnia

Godz. 6.00     REZUREKCJA Za parafian

Godz. 9.30 + Marię Wnukowską greg. 20.

Godz. 11.30   O pomyślne zdanie matury dla Katarzyny i obronę pracy magisterskiej

dla Magdaleny.

Godz. 13.00 + Stanisławę Surmacz, Jana Surmacza w 22 r., , Iwonę, Zdzisława Grabowskich.

Godz. 17.00 + Anianę Nowosad, Konstantynę, Witolda Prochowiczów, Janinę, Leona,

Andrzeja Nowosadów.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Członkiń KŻR Królowej Rodzin.   O dary Ducha Św. dla kapłanów

pracujących w naszej parafii i wstawiennictwo Św. JP II