Poniedziałek 12 października

Godz. 6.30 + Michała Noworol w 2 r.

Godz. 7.00 + Alinę, Bogdana, Janusza, ++ z rodz. Kozaczek, Wiśniewskich.

Godz. 17.00 + Feliksa Grabek of. Władysława Myszkowskiego.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 12.

Godz. 17.00 + Edmunda w 34 r., Wiktorię, Jana Bieleckich.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 12.

Wtorek 13 października

Godz. 6.30 + Bronisława Panka of. Agnieszki, Grażyny i Mieczysława Stadnickich.

Godz. 7.00 + Fryderyka Leńczuka of. rodziny Skowronków.

Godz. 17.00 + Mieczysława Ważnego of. sąsiadów.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 13.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 13.

Godz. 17.00 + Feliksa Grabek of Sławomira i Natalii z rodziną.

Środa 14 października

Godz. 6.30 + Julię, Stanisława, Wojciecha, Anielę Raczkiewiczów,

Franciszka, Katarzynę, Władysława Kielarów.

Godz. 7.00 + Janinę, Józefa Zatorskich, ++ z rodz. Zatorskich.

Godz. 17.00 + Mieczysława Ważnego of. rodziny.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 14.

Godz. 17.00 + Mariannę w 1 r., Tadeusza, Mariusza z rodz. Muca, Bogusławę Nagużańską.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 14.

Czwartek 15 października

Godz. 6.30 + Romualdę Luchowską.

Godz. 7.00 + Feliksa Grabka.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 15.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 15.

Godz. 17.00 + Paulinę Kowalczuk w 2 r., Jana, Jana, Kowalczuków.

Godz. 17.00 + Zbigniewa Borka.

Piątek 16 października

Godz. 6.30 + Bronisława Wyrwę w 21 r., ++ z rodz. Wyrwów, Swatków, Jana Brozia,

++ z  rodz. Broziów, Antoników, Szumilaków.

Godz. 7.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 16.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 16.

Godz. 17.00 + Bronisławę Lal w 2 r., Jana, Zbigniewa, Jana z rodz. Lalów.

Godz. 17.00 + Józefę Pilipiec w 6 r., Aleksandra Pilipca, ++ z rodz. Pilipców, Piechników.

Godz. 17.00 + Marię Kuks of. siostrzenicy z mężem.

Sobota 17 października

Godz. 6.30 + Julię, Wojciecha, Stanisława Raczkiewiczów, Wiesława Wolanina.

Godz. 7.00 + Kazimierę Ślepokura w 2 r.

Godz. 17.00 + Romana Płońskiego greg. 17.

Godz. 17.00 + Marię Kuks of. sąsiadów Pisklak i Caryk.

Godz. 17.00 + Tomasza Jędrzejewskiego w 5 r., Anetę w 8 r., Anielę, Wojciecha

Jędrzejewskich, Józefa, Feliksę Miszczyszynów.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 17.

Godz. 17.00 + Adelę Biront w 1 r, ++ z rodz. Birontów, Tuckich.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października

Godz. 8.00 + Jana Kozinę, ++ z rodz. Kozinów, Sidorów, Borowiczów i Bogu wiadomych.

Godz. 8.00 + Jana Pyca w 1 r., Marię Pyc.

Godz. 9.30 + Romana Płońskiego greg. 18.

Godz. 9.30 + Annę Jaszak w 17 r., ++ z rodz. Jaszaków, Czernków, Jakimowiczów.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Julii w 18 r. urodzin.

Godz. 13.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Marii i Mieczysława

Obirków w 40 r. ślubów.

Godz. 13.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Haliny Ragan

w 80 r. urodzin.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę MB i wstawiennictwo Św. Józefa dla Karola z racji urodzin.

Godz. 17.00 + Cecylię w 14 r., ++ z rodz.Szmoniewskich, Kowalów, Wiśniewskich.

Godz. 17.00 + Kazimierę Sokoleńko greg. 18.