Poniedziałek 11 października

Godz. 6.30   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

rodziny Zielińskich.

Godz. 6.30 + Mieczysława Sujko w 30 r.

Godz. 7.00 + Grzegorza Szopę of. rodziny.

Godz. 17.00 + Annę Jaszak w 18 r., ++ z rodz. Jaszaków.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 29.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 29.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 11.

Wtorek 12 października

Godz. 6.30 + Janinę Zatorską w 25 r. śmierci, Józefa Zatorskiego.

Godz. 7.00    O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Bartosza Buczkowskiego.

Godz. 17.00 ++ Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych TL.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 12.

Godz. 17.00 + Edmunda w 35 r., Wiktorię, Jana Bieleckich.

Godz. 17.00 + Janinę Zyza greg. 30 ostatnia.

Godz. 17.00 + Henryka Zyzę greg 30 ostatnia.

Środa 13 października

Godz. 6.30 + Jadwigę Grad of. rodz. Małków, Marków, Dziurów.

Godz. 6.30  O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla Elwiry.

Godz. 7.00 + Annę Chmielewska of. Irena Romańczuk, Krystyna Szabat.

Godz. 17.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

mieszkańców ulicy Szkoci Dół.

Godz. 17.00 + Tadeusza Pasiecznego greg. 1.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 13.

Godz. 17.00 + Janinę Krawczyk w 5 r., ++ z rodz. Krawczyków, Traczyków, Nocków.

Czwartek 14 października

Godz. 6.30   Z podziękowaniem za dar macierzyństwa, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej

i Św. Józefa.

Godz. 7.00 + Piotra Wicijewskiego w 5 miesiąc od śmierci of. uczestników pogrzebu.

Godz. 17.00 + Bronisława Recha w 4 r.

Godz. 17.00 + Tadeusza Pasiecznego greg. 2.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 14.

Godz. 17.00 + Władysława, Zofię, Mariana Sikorów, ++ z rodz. Pierogów, Zofię Romanowicz.

Piątek 15 października

Godz. 6.30 + Julię, Wojciecha, Stanisława Raczkiewiczów.

Godz. 6.30 + Zofię Mazik of. siostry.

Godz. 7.00 + Józefa, Janinę, Stanisława, Marię, Stanisława, Marię, z rodz. Lachowskich,

Ks. Wiktora Sobaszka, Ks. Andrzeja Wysokińskiego, Andrzeja, Teresę

Skrzypczuków, ++ z  rodz. Lachowskich, Buczkowskich,

Godz. 17.00 + Jadwigę Grad imieninowa.

Godz. 17.00 + Tadeusza Pasiecznego greg. 3.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 15.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Maryi, dary i owoce Ducha Świętego oraz łaski potrzebne

do przemiany i uzdrowienia dla dzieci i rodzin objętych modlitwą w Róży

Różańcowej Rodziców.

Sobota 16 października

Godz. 6.30 + Waleriana Podolaka greg. 16.

Godz. 7.00 + Kazimierę – Ewę Ślepokura w 3 r.

Godz. 17.00 + Edwarda Wróbla w 30 dz.

Godz. 17.00 + Bogdana Buczka w 4 r., Annę, Józefa, Eugenię, Józefa z rodz. Buczków.

Godz. 17.00 + Józefę Pilipiec w 7 r., Aleksandra, ++ z rodz. Piechników, Pilipców.

Godz. 17.00 + Tadeusza Pasiecznego greg. 4.

Godz. 17.00 + Bronisławę Lal w 3 r., Jana, Zbigniewa, Jana Lalów.

XXIX NIEDZIELAZWYKŁA 17 października

Godz. 8.00 + Annę, Stanisława, Józefa Makochon.

Godz. 9.30 + Paulinę Kowalczuk w 3 r., ++ z rodz. Kowalczuków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Marię Pyc w 2 r.

Godz. 13.00 + Adelę Biront w 2 r., Józefa Bironta, Stanisława Swatowskiego,

++ z rodz. Birontów, Tuckich.

Godz. 17.00 + Tadeusza Pasiecznego greg. 5.

Godz. 17.00 + Waleriana Podolaka greg. 17.

Godz. 17.00   Poświecenie dzieci Sercu Jezusa i Sercu Maryi.