30 06 / 2019

Poniedziałek 1 lipca

Godz. 6.30 + Reginę Małka of. Brata Ryszarda z rodziną.

Godz. 7.00 + Andrzeja, Ludwika, Dariusza Hałasów, ++ z  rodz. Hałasów.

Godz. 17.00 + Mariannę Traczyk greg. 1.

Wtorek 2 lipca

Godz. 6.30 + Mariannę Traczyk greg. 2.

Godz. 7.00 + Stefanię, Mariannę, Kazimierza, Aleksandra Krawczyków.

Godz. 17.00 + Józefę Karwan w 46 r., Jana Karwana, ++ z rodz. Karwanów, Wiśniewskich.

Środa 3 lipca

Godz. 6.30 + Karolinę Gemborys.

Godz. 7.00 + Emila Momot w 6 r., Wawrzyńca, Leokadię Momot, Janinę, Jacka Dziura.

Godz. 17.00 + Mariannę Traczyk greg. 3.

Czwartek 4 lipca

Godz. 6.30 + Mariannę Traczyk greg. 4.

Godz. 7.00 + Reginę Małka of. chrześniaka Macieja z Sosnowca.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, ++ z rodz. Masłyków,

Dydaków, Wróblów, Pokrywków, Świstów, Gudzów.

Piątek 5 lipca

Godz. 6.30 + Mariannę Traczyk greg. 5.

Godz. 7.00 + Alicję Tempes, ++ z rodz. Tempes Janoszczyk.

Godz. 17.00 + Janinę, Stanisława Aftyków w r.

Sobota 6 lipca

Godz. 6.30 + Mariannę Traczyk greg. 6.

Godz. 7.00 + Janinę Wawryszczuk w 1 r., Jana, Józefę Wawryszczuków, Renatę Woś,

++ z rodz. Majewskich.

Godz. 15.00   Msza ślubna.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Marka w 55 r. urodzin.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lipca

Godz. 8.00 + Mariannę Traczyk greg. 7.

Godz. 8.00 + Leszka Kazańskiego, Jana, Wiktorię Pajdów, Stefanię, Mieczysława, Czesława

Nowaków, Jana, Piotra, Janinę, Stefanię Krawczyków, ++ z rodz. Nowaków,

Czajów, Krawczyków, Czarnopysiów.

Godz. 9.30 + Wojciecha Turewicza , Marię, Zdzisława, Kazimierza, Wiesławę, Franciszka

Panków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Jakuba Pawłowskiego  18 r. urodzin.