31 03 / 2019

Poniedziałek 1 kwietnia

Godz. 8.00 + Bartłomieja Dzirbę, ++ z rodz. Dzirbów, Drożdzyków, Borejczuków.

Godz. 8.00 + Władysławę Romaniszyn of. rodz. Peszyńskich, Mazurków, Bednarków,

Głazów i cioci Wandy.

Godz. 11.00 + Janinę Majak w r.

Godz. 18.00 + Marię Wnukowską greg. 1.

Godz. 18.00 + Helenę, Stanisława Kusiaków w r.

Godz. 18.00 + Adama w 20 r., Kazimierę Steczkiewiczów, Wandę Cybulską, ++ z rodz.

Steczkiewiczów, Hajduków.

Wtorek 2 kwietnia

Godz. 8.00 + Władysławę Romaniszyn of. córki Anny z rodz.

Godz. 8.00 + Katarzynę Szałapską of. Zdzisława z rodziną.

Godz. 11.00 + Mariannę Łagowską w 12 r., Jana łagowskiego w 25 r., ++ z rodz. Łagowskich,

Soluchów.

Godz. 18.00 + Marię Wnukowską greg. 2.

Godz. 18.00 + Edwarda, Bronisława, Izabelę, Czesława, Ewę Wszołów.

Godz. 18.00 + Annę Ciećko of. sąsiadów z Alei Południowej.

Środa 3 kwietnia

Godz. 6.30 + Aniele, Ksawerego Zielińskich, ++ z rodz Serbów, Zielińskich.

Godz. 6.30 + Reginę Małka of. rodziny Kostyszynów.

Godz. 7.00 + Katarzynę Szałapską of. wnuków Pauliny, Marcina Szałapskich.

Godz. 7.00 +  Daniela Pyc of. rodzina Łakus z Bełżca.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 3.

Godz. 17.00 + Mieczysława Siarkiewicza w 13 r.

Czwartek 4 kwietnia

Godz. 6.30   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla rodziny Zielińskich.

Godz. 7.00 + Karolinę Podoba of. rodziny Harbuzów.

Godz. 17.00 + Janinę, Ludwikę, Juliana Masłyków, ++ z rodz. Masłyków,

Dydaków, Wróblów, Pokrywków, Świstów, Gudzów.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 4.

Piątek 5 kwietnia

Godz. 6.30 + Bogusławę Sternik of rodziny Chromców.

Godz. 7.00 + Andrzeja Ciećko w 2 r., Annę Gumieniak w 3 r.

Godz. 7.00 + Krystynę Niedużak of. sąsiadów.

Godz. 17.00 + Grażynę Pacuła imieninowa.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 5.

Sobota 6 kwietnia

Godz. 6.30 + Karolinę Podoba of. koleżanek i kolegów z kabaretu w TL.

Godz. 7.00 + Mariana – Tadeusza Nieściora of. Janiny, Tadeusza Harbuzów.

Godz. 7.00 + Kazimierza Pilipczuka w 5 r., Janinę, Szymona Pelc, Jana, Bronisławę

Pilipczuk.

Godz. 17.00   O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa dla

Kacpra w 18 r. urodzin.

Godz. 17.00 + Marię Wnukowską greg. 6.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia

Godz. 8.00 + Marię Wnukowską greg. 7.

Godz. 8.00 + Stanisława Drewniaka.

Godz. 9.30 + Wojciecha Turewicza, Marię, Zdzisława, Kazimierza, Wiesławę, Franciszkę

Panków.

Godz. 11.30   Za parafian.

Godz. 13.00 + Annę w 14 r., Franciszka w 2 r Skibińskich., ++ z rodz.

Skibińskich, Wołoszynów.

Godz. 17.00 + Katarzynę Skroban w 24 r., Reginę Bałka w 10 r., Mieczysława Bałka w 7 r.,

++ z rodz. Skrobanów, Bałków.