06 02 / 2021
Informacje 5 Niedziela Zwykła.
  • Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Zwykła – 07 lutego 2021 roku

Informacje duszpasterskie.

  1. Jest do nabycia nowy numer gazetki parafialnej.
  2. W czwartek 11 lutego wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. Jest to  Światowy Dzień Chorego. Po Mszy wieczorowej zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych osobom chorym  i cierpiącym, które są w stanie łaski uświęcającej, czyli przystąpiły wcześniej do Spowiedzi.

– Czym jest Sakrament namaszczenia chorych? Jest to znak sakramentalny zostawiony przez Chrystusa jako narzędzie uświęcenia naszego cierpienia. Przez ten sakrament Chrystus chce nam pokazać, że cierpienie nie musi człowieka niszczyć, może go doskonalić. W ten sposób Chrystus nadał ludzkiemu cierpieniu sens.   Oto człowiek cierpiąc, może ubogacać siebie i innych.

– Jakie są skutki tego sakramentu? Pierwszym, i to często, choć nie zawsze, widocznym efektem sakramentu namaszczenia, jest poprawa zdrowia chorego. Drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się spowiadać, czyli nie mógł skorzystać z sakramentu pokuty, bo jest nieprzytomny, to wtedy ten sakrament gładzi grzechy. Trzecim i chyba najważniejszym celem tego sakramentu jest pomoc potrzebna do wykorzystania czasu cierpienia i zachowania godnej postawy. Cierpienie bowiem jest wielką próbą. W chrześcijańskiej religii cierpienie jest przede wszystkim próbą wiary w prawdę, że Bóg jest Miłością. Właśnie w tym momencie potrzebna jest łaska odkrycia sensu cierpienia. Sakrament namaszczenia chorych pozwala człowiekowi wykorzystać cierpienie dla udoskonalenia własnego  i dla zbawienia świata. Przez ten sakrament cierpienie, które jest ciężkim doświadczeniem, nie utrudnia, lecz pomaga w dostępie do Eucharystii.

  1. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby WSD naszej diecezji.
  2. W czwartek o godz. 16.30 w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu zapraszamy do wspólnej modlitwy do Św. Stanisława Papczyńskiego. Mamy w naszej parafii jego relikwie. Jest to ten Św. O którym mówimy, że został ocalony, aby ocalać. Będziemy przez jego wstawiennictwo polecali Panu Bogu wszystkie nasze sprawy i problemy.
  3. Zmarli w minionym tygodniu; + Eugenia Groszek Pasieki, + Ewa Jędrzejewska   Wojtkowiaka.