Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o chrzest.

Msze Święte chrzcielne w naszym kościele sprawowane są w niedziele o godz. 11.00

W sprawie ustalenia niezbędnych formalności związanych z udzieleniem Chrztu Św. należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-9.00 oraz po wieczornej Mszy o godz. 17.00.

Należy wziąć ze sobą:

* odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
* zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi (nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św.)

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu chrzest dziecka odbędzie się poza naszą parafią rodzina powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na chrzest w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o chrzest w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której dziecko mieszka.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

* ukończył szesnaście lat;
* jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
* nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

W dniu uroczystości prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św.

Gdyby w czasie uroczystości dziecko płakało, można wyjść do zakrystii, by spokojnie zaradzić przyczynie płaczu.